Településrendezési Terv

T A T A H Á Z A
Településrendezési eszközeinek módosítása

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§ szerinti partneri és 38.§ szerinti
államigazgatási szervi véleményezési munkarészei
2018. november 7.

 

Letölthető dokumentumok:

- Hirdetmény

- Hirdetmény melléklete

Szabalyozás

HESZ függelékek

1. Régészeti lelőhelyek

2. Országos műemléki védelem

3. Védett helyi művi értékek

4. Országos jelentőségű természeti területek

5. Engedélyezhető kutak talpmélysége

6. Természetes fa és cserjefajok

HESZ mellékletek

1. Belterületi szabályozás 1-2 észak (pdf)

2. Belterületi szabályozás 3-4 dél (pdf)

3. Külterületi szabályozás 1-2 (pdf)

4. Minta keresztszelvények (pdf)

5. Fogalom meghatározások (doc)

HESZ_2)2012.(I.30.)rendelet (doc)

Szerkezeti terv

1/2012.(I.30.) határozat és szerk. leírás (pdf)

101/2018.(XI.07.) határozat (módosítás) (pdf)

59/2015.(VI. 10.) határozat (módosítás) (pdf)

59/2016.(VIII.15.) határozat (módosítás) (pdf)

SZT_1 (pdf)

SZT_2 (pdf) 

 

T A T A H Á Z A
Településrendezési eszközeinek 34/2022.(II.08.) határozattal kezdeményezett módosítása (településrendezési eszközök tervezete)

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 68.$ szerinti egyszerűsített eljárás partneri egyeztetési példánya
 

2023. június

Tatahaza_TRE_m_2023_partneri_egyeztetes