Vegyes csoportos óvoda fejlesztése Tataházán

Európai Uniós Projektek A Kedvezményezett neve: Tataháza Községi Önkormányzat A projekt címe: „Vegyes csoportos óvoda fejlesztése Tataházán.” Szerződött támogatás összege: 40 000 000,- Ft A támogatás mértéke (%-ban): 100% A projekt célja: A közigazgatási intézmények (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célarányos támogatása, a közigazgatási reformfolyamatoknak és a 21. sz. iskolája zászlóshajó programnak megfelelően a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű településeken lévő intézmények fejlesztéseinek, valamint a magas számú hátrányos helyzetű gyermekkel rendelkező intézmények fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű iskola megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá. A tervezett fejlesztéssel az alapellátás mind az igénybe vevők, mind a dolgozók komfortérzetét, illetve munkafeltételeit javítsák. Projekt tartalma: • Óvodai környezet korszerű és akadálymentes kialakítása. Óvodai környezet energiatakarékos, környezetkímélő épületgépészeti kialakítása. • Óvodai környezet balesetveszélyes állapotának megszüntetése • A minőségi oktató-nevelő munka számára a rendeletben előírt megfelelő mennyiségű és funkciójú helyiség kialakítása. • Az óvoda tárgyi eszközeinek modernizálása azért, hogy az oktatás színvonala ne csupán szinten tartható legyen, hanem emelkedjen is. • Komplexitásra törekvés: a fejlesztés támogassa a pedagógiai reformfolymatok. Várható eredmény: A projektjavaslat eredményeként a fejlesztéssel érintett óvodai ellátáshoz való hozzáférés javul és a szolgáltatások minősége fejlődik. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.02.28. A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BK16-2016-00028