Igazgatási szünet

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tataháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
2021. december 27. napjától 2021. december 31. napjáig
 terjedő időszakban igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet ideje alatt az Ügyfélfogadás szünetel, a Hivatal zárva tart.

Az igazgatási szünet utáni első munkanap: 2022. január 3. hétfő.

 

Megértésüket köszönjük!

Tájékoztató fenyőfagyűjtés rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. január hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállításidőpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

 

Fenyőfabegyűjtés időpontjai:

 

Időpont

Tataháza

2021. január 4.

2021. január 18.

Címer Pályázat

Tataháza Községi Önkormányzat ötletpályázatot hirdet
Tataháza Község egységes címerének megalkotására

A címerrel kapcsolatos elvárások:

 • A heraldika első szabálya szerint fémre fém, és színre szín ne kerüljön
 • A korona megjelenítése a címerben akkor támogatható, ha annak történelmi előzménye van.
 • A címerrajznak nem kell művészi módon kidolgozottnak lenni, de arra alkalmas legyen, hogy szükség szerint elkészülhessen a kidolgozott terv.
 • Csatolni kell a címerterv pontos és részletes szöveges leírását

A pályázók köre:

Bárki pályázhat, akár pályaművel is

A pályázat benyújtásának helye és módja:

Személyesen vagy postai úton:

Tataháza Községi Önkormányzat
6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 60.

E-mailben: tatahaza@tatahaza.hu

A borítékon kérjük feltüntetni:
„CÍMER PÁLYÁZAT” jeligét!

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. szeptember 14.

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázó a pályamunkát 1 példányban, legalább A4-es méretű lapon kell, hogy benyújtsa, úgy, hogy a színes címerrajz betöltse az egész lapot.
 • Egy borítékban csak egy címerterv ötlet nyújtható be

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. szeptember 20.

Díjazás:

A nyertes pályázó 200 000 Ft pénzösszegben részesül.

 • A pályázó a pályamű benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik az általa készített művel kapcsolatosan, hogy a felhasználói jogokat az önkormányzat részére a fenti díjazás ellenében határozatlan időre átadja

A pályázat elbírálásával kapcsolatos eljárás:

 • A címer terveket tartalmazó „CÍMER PÁLYÁZAT’ feliratú borítékok bontása 2021. szeptember 16-ig történik.
 • Az új címer formájával kapcsolatos döntési javaslatot a Képviselő-testület teszi meg.
 • A nyertes pályázatot a Képviselő-testület továbbítja a Nemzeti Címer Bizottság részére, szakmai véleményezés céljából
 • A pályázati kiírást Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2021.(VII.27.) számú határozatával hozta meg.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa!

Tájékoztatás ügysegédi szolgálatról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. július 5-től (hétfőtől) a települési ügysegédi szolgálat újra indítjuk a veszélyhezet előtti megszokott ügyfélfogadási rend szerint.

10:00 - 11:45

Kossuth Lajos utca 45.

(Pártok Háza)

Ügysegédeink feladata, hogy az ügyfél közvetlen lakóhelyén segítsék az ügyintézést, közelebb hozva ezzel a hivatalt az ügyfélhez. Cél, hogy lehetőleg ne az ügyfél, hanem az ügyirat utazzon.

Ügysegédeinkhez az alábbi ügyekben lehet fordulni, akik átadják a szükséges kérelem nyomtatványokat, segítséget nyújtanak azok kitöltésében, ezt követően pedig átveszik a kitöltött nyomtatványokat, továbbá a kérelmet megalapozó egyéb, csatolandó iratokat, mellékleteket, amelyekről ha szükséges, másolatot készítenek:

 

 •  - mozgásukban korlátozott személyek közlekedésképesség-vizsgálata iránti kérelmek
 •  - megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem
 •  - nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézés
 •  - útiköltség támogatása egészségbiztosítás által támogatott vizsgálaton történő részvétel esetén
 •  - egészségbiztosítási és nyugdíj egyszeri segély
 •  - ápolási díj
 •  - közgyógyellátás (alanyi és normatív alapon járó)
 •  - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális alapon
 •  - időskorúak járadéka
 •  - hadigondozottak ellátása
 •  - aktív korúak ellátása
 •  - A családtámogatásról szóló törvényben meghatározott alábbi nyomtatványok átvétele: anyasági támogatás, gyermekgondozási segély, GYET támogatás, családi pótlék, családtámogatás az EGT tagállamokban, nagycsaládosok földgáz árkedvezménye,  fogyatékossági támogatás
 •   - ügyfélkapu nyitása

Agrárminisztériumi Felhívás

Az Agrárminisztérium (AM) felhívja az ingatlantulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra, hogy az AM Földügyi és Térinformatikai Főosztálya elrendelte a 2021. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását.

A határszemle ellenőrzéseket az ingatlanügyi hatóság (földhivatali osztályok) hajtja végre. A határszemlén a földhivatali osztály elsősorban a termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény (Tfvt.) 5. § (1)–(4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi.

A hivatkozott jogszabályhely arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül – a talajvédelmi előírások betartása mellett – a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Ezen vagylagos módon teljesíthető hasznosítási kötelezettség nem érvényesül a szőlő és gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott területek esetén, mivel e földrészleteket kizárólag a művelési águknak megfelelő termeléssel lehet hasznosítani.

Agrártámogatást igénylők részére hangsúlyozandó, hogy az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet értelmében a támogatás szempontjából ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor támogathatók, ha mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn a terület nagymértékű, súlyos lágyszárú, illetve maradandó fás szárú gyomosodása. Vagyis az FM rendeletben előírt követelmény és a Tfvt. szerinti hasznosítási kötelezettség összhangban van.

A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után (Tfvt. 24. §).

A határszemle ellenőrzések – a hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése mellett – kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is.

Az AM Földügyi Főosztálya kéri a földhasználókat, hogy jogszabályi kötelezettségeiknek tegyenek eleget.

 

Budapest, 2021.

 

dr. Nagy Levente

főosztályvezető

Oldalak